ІСТОРІЯ ШКОЛИ

І с т о р і я    ш к о л и

Школа №66 почала своє існування з 1950 року за адресою вул. Одеська, як чоловіча семирічна школа

Ленінського району м Запоріжжя. Матеріальна база була дуже слабкою, 519 учнів починали навчальний рік в 2-х орендованих будівлях барачного типу.

 Організацією, навчанням і вихованням колективу учнів займалися 24 педагога на чолі з директором школи П.С. Прокопенко.

 ПЕРШИЙ педагогічний колектив школи – засновник школи. 1950-1951 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

В 1951-1952 навчальному році пройшли зміни в керівництві школою Директором школи призначено Ткаченко Н.С., а Прокопенко П.С. призначений завідувачем Ленінського районного відділу народної освіти.

У 1953-1954 навчальному році наша школа перетворена в Середню школу з кількістю 797 учнів, що послужило важливим фактом подальшого розвитку системи народної освіти.

1954-1955 навчальний рік мав для нашого колективу ряд особливостей, що випливали із організації спільного навчання хлопчиків і дівчаток, переходу в нове типове приміщення по вулиці Рекордній, 1.

У 1955-1956 навчальному році головна увага педагогічного та учнівського колективу, батьківської громадськості шефів ДАЗ ім. Кірова було направлено на зміцнення навчально-матеріальної бази, здатної задовольнити зрослі вимоги політехнічного навчання.

Середня школа №66 з найвідсталішої школи району і міста, на сьомому році своєї історії вийшла в одну з ряду перших, кращих шкіл міста.