Інклюзивна освіта

 
 
З 20 по 27 квітня проходив тиждень інклюзивної освіти в ЗОШ №66.
 
📌У 2020/2021 н.р. у закладі працює 15 класів із інклюзивною формою освіти, що охоплює 260 здобувачів освіти, із них 27 осіб мають інклюзивну форму освіти за певними нозологіями.
📌Також у закладі працюють 5 спеціальних класів (49 учнів) за програмою ЗПР (затримка психічного розвитку).
📌У закладі освіти забезпечується архітектурна доступність території та будівлі (облаштований пандус, туалети, двірні отвори входу в будівлю закладу, їдальню). Навчальні кабінети і територія (доріжки, ігрові, спортивні майданчики тощо) адаптовані до використання всіма учасниками освітнього процесу. Наявні та використовуються ресурсна кімната, дидактичні засоби відповідно до освітніх потреб здобувачів освіти. Заклад освіти забезпечений фахівцями та за потреби залучає фахівців, необхідних для реалізації інклюзивного навчання. У закладі освіти забезпечується корекційна спрямованість освітнього процесу для дітей із особливими освітніми потребами, на основі єдності, співпраці педагогічного колективу з сім’єю, фахівцями ІРЦ, іншими фахівцями.
👩‍🏫Педагогічні працівники застосовують специфічні форми й методи роботи під час роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Налагоджено продуктивну співпрацю педагогічних працівників щодо навчання дітей із особливими освітніми потребами (створення координаційних груп учителів, команди психолого-педагогічного супроводу). Для дітей із особливими освітніми потребами розроблено індивідуальні програми розвитку; до розроблення індивідуальної програми розвитку залучаються батьки. Заклад освіти в разі потреби співпрацює з інклюзивно-ресурсним центром щодо психолого-педагогічного супроводу дітей із особливими освітніми потребами. У закладі освіти формуються навички здорового способу життя та екологічно доцільної поведінки у здобувачів освіти в освітньому процесі.
📺Медіатека закладу використовується для навчально-пізнавальної діяльності учнів. Ресурси бібліотеки використовуються для формування в учнів інформаційно-комунікативної компетентності через проведення консультацій, навчальних занять, позаурочних заходів.
🏫ЗОШ № 66 виділяється серед інших закладів освіти не тільки м. Запоріжжя, а й у цілому по Україні, кількістю навчання здобувачів освіти, які мають аутизм або розлади аутистичного спектру (РАС) та достатніми успіхами в цьому напрямку освітньої діяльності.
👩‍🎓👨‍🎓Станом на 01.04.2021 року в закладі освіти навчається 43 учні із РАС в інклюзивних та спеціальних класах. Для поліпшення роботи з учнями з РАС у школі створена Програма дослідно-експериментальної роботи за темою: «Організація психолого-педагогічного супроводу навчання та виховання учнів із аутизмом в освітньому просторі закладу освіти». Реалізація цієї програми запланована з 2022 року.
📌Заклад освіти відкритий та доступний для дітей із ООП завдяки створенню цілісної, науково та методично обґрунтованої системи організації освітнього процесу:
– моніторингу та управлінню освітньою діяльністю інклюзивних та спеціальних класів;
– тісній співпраці з батьками;
– створенню професійної команди фахівців для проведення корекційно-розвиткових занять;
– постійній роботі щодо поліпшення матеріальної бази закладу.
На зображенні може бути: книга та у приміщенні
 
Педагогічний колектив ЗОШ №66 вважає однією з найважливіших передумов успішного розвитку дитини з обливими освітніми потребами – створення сприятливих, комфортних умов у дитячому навчальному закладі. Для того, щоб умови знаходження такої дитини в школі були по-справжньому комфортними та мотивували її на розвиток, робота асистента педагога (як і будь-якого іншого дорослого, який працює з дитиною з особливими освітніми потребами) повинна ґрунтуватися на наступних переконаннях:
– віра в можливості дитини,
– щирий інтерес до її особистості,
– прийняття її особливостей,
– доброзичливість,
– терпіння,
– послідовність.
📜Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України на підставі заяви батьків дитини з ООП у школі в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні класи, в яких разом із іншими учнями навчаються одна – дві або три дитини з ООП. Для роботи в такому класі в штат школи вводиться асистент вчителя.
📌Асистент учителя – це педагогічний працівник, який призначається на посаду керівником закладу освіти, має педагогічну освіту та забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу. Асистент учителя, зокрема, зобов’язаний:
📎забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів;
📎володіти навичками домедичної допомоги дітям;
📎дотримуватися принципу конфіденційності стосовно стану здоров’я та іншої особистої інформації про дітей у школі;
📎допомагати в навчанні не лише дитині з ООП, а всім іншим учням класу;
📎брати участь у розбудові інклюзивного навчання разом із іншими вчителями школи;
📎може організовувати спільно з учителем освітній процес за допомогою засобів дистанційного навчання;
📎забезпечувати комунікацію школи та батьків учнів із особливими освітніми потребами.
👩‍🏫Асистент – друг-наставник для підопічного, дорослий друг і помічник підопічного в дитячому колективі, член команди фахівців супроводу дитини, консультант для батьків дитини.
📌Асистенти ЗОШ №66 беруть активну участь у розробці дидактичного матеріалу.
«Гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинні міцно ввійти в повсякденний побут кожного, хто хоче зберегти працездатність, здоров’я, повноцінне і радісне життя».
Гіппократ
🤸‍♀️Одними з основних умов і факторів, що сприяють ефективному розвитку дитини з моторними порушеннями є систематичне та довготривале запровадження занять із фізичної реабілітації та лікувальної фізичної культури.
🏃‍♀️Фізична реабілітація передбачає застосування з лікувальною і профілактичною метою фізичних вправ і природних факторів у комплексному процесі формування, відновлення здоров’я, фізичного стану та працездатності дітей із особливими потребами.
📌Учителем-реабілітологом до кожної дитини підбираються індивідуальні корекційні заняття, комплекси в залежності від тяжкості, форми захворювання, когнітивного розвитку.
📌Шляхи реалізації корекційного втручання залежать від індивідуальних можливостей та потреб дитини.
📌Основна форма проведення занять – індивідуальна, рідше – малогрупова. Заняття передбачають роботу вчителя-реабілітолога в безпосередньому контакті з дитиною та практичним навчанням батьків.
⚽Заняття проводяться в обладнаному кабінеті. Вправи підбираються педагогом індивідуально для кожної дитини залежно від її компетенцій та потреб, що дозволяє домогтися покращення функціонування опорно-рухового апарату, її психоемоційного стану.
Педагоги ЗОШ №66 постійно працюють над розробками вправ та завдань для дітей із особливими освітніми потребами (шкільного віку).
📌Розвивальні ігри та вправи для дітей із затримкою психічного розвитку.
Корекція затримки психічного розвитку дітей потребує тривалої і систематичної роботи, що охоплює всі види її діяльності. Через це досить важливо, щоб корекційним завданням було підпорядковане не тільки заняття, а й режимні моменти, організація дозвілля дитини, де знайдуть корисне застосування різні розвиваючі ігри, відповідно до віку і можливостей дитини. Подібні розвиваючі ігри можна з успіхом проводити й вдома, тим самим підтримуючи навчальний потенціал дитини.

https://www.facebook.com/100022816291877/videos/pcb.1400577166960816/971293510307850

 

Увага! Конкурс!

Поздравления с Пасхой Центр Прометей!

 

Шановні батьки! Просимо взяти участь в анкетуванні щодо впровадження інклюзивної освіти за наступним посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4f9KOOvniAmYofKytFNpb6dxKQfooqweYDh4sxFB9o5lkDw/viewform

Анкетування триває до 25.03.2018 року

Нормативна база інклюзивної освіти

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/normativno-pravova-baza.html