РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1.Результати моніторингу якості освіти                                                                      За підсумками річного аналізу навчальних досягнень 2016-2017 навчального року із  306 учнів:                                                                                                                                                   

 • були атестовані та переведені до наступного класу:

1-4 класи                       –           173 учня;

5-8 класи                       –          89 учнів.

 • 2 учня початкової школи переведені до наступного класу за індивідуальними програмами: Калінін Максим (з української мови, літературного читання та математики) – до 2-А кл., Козир Єгор  (з української мови та математики) – до 3-В класу;
 • 14 учнів закінчили 9 клас;
 • 21 учень закінчив 11 клас;
 • 2 учні (Павліченко-Крисан Єлисей, учень 3-А класу;Ткаченко Ірина, учениця 7-А класу) нагороджені  похвальним  листом  «За  високі  досягнення  в навчанні».

Примітка: 75 учнів 1 –  2 класів  і 67 учнів 1- 4 класів, які навчаються за Вальдорфською педагогікою, оцінювалися вербально.                                                                                                         Із 164 учнів 3-11-х класів високий рівень навчальних досягнень мали 3 учні, що становить 2%. Достатній рівень знань мали 33 учня (20%). Тобто відсоток учнів, які мають результати навчальних досягнень лише на достатньому та високому рівнях – 22%, що гірше минулорічного на 6%.  Початковий рівень знань показав 51.учень, або 31%.                         Результати державної підсумкової атестації продемонстрували цілеспрямовану роботу вчителів з організації повторення та підготовки до підсумкової атестації, яка в початковій та основній школі пройшла організовано, відповідно до вимог чинного законодавства.                                                                                                                                                    У 4-А класі (вч. Іщенко М.А.) всього 20 школярів, звільнені від ДПА за станом здоров’я двоє. За результатами державної підсумкової атестації зафіксовано:

предмет

учнів

початковий

рівень

середній

рівень

достатній

рівень

високий

рівень

Середній бал

КВ – показник

Різниця з річною

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

літературне читання

18

6

33

9

50

3

17

7,5

0,63

0,005

українська мова

18

3

16

9

50

3

17

3

17

5,6

0,47

0

математика

18

4

22

5

28

6

33

3

17

6,2

0,48

0,04

     Підсумкові  контрольні роботи показали, що учні загалом засвоїли фактологічні знання, що відповідають вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти. Аналіз результатів виявив  стабільність результатів з літературного читання та української мови і позитивну динаміку рівня навченості у порівнянні з річним оцінюванням з математики +0,04.                                                                                                                  Із 18 учнів 4-А класу з української мови 6 школярів мають високий і достатній рівень знань, що становить 34%, початковий рівень знань  показали 3 учня  або 16%, з математики 9 учнів мають високий і достатній рівень знань, що становить 50%, початковий рівень знань показали 4 учні або 22%.                                                                              Порівняльний аналіз результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації свідчить про опрацювання вчителем Іщенко М.А. нормативних документів, які стосуються оцінювання знань школярів, і дотримання критеріїв оцінювання.

Разом з тим, аналіз типових помилок учнів виявив наступні проблеми:

 • Неуважність при списуванні тексту.
 • Недостатня сформованість умінь і навичок грамотного списування.
 • Бідне мовлення, недостатнє використання виражальних засобів.
 • Низький інтелектуальний потенціал та вузький кругозір.
 • Бідний життєвий досвід.
 • Бідний словниковий запас.
 • Недосконале засвоєння правил.
 • Недорозвинення мислення.
 • Недостатній рівень засвоєння знань. Прогалини в знаннях..
 • Не розуміння взаємозв’язків між числовими даними задачі.
 • Недостатня сформованість навички застосовувати набуті знання на практиці.
 • Повільний темп розумової діяльності.

Результати ДПА у 4-Б класі (вч. Малофєєв Д.В.) наступні:

предмет

учнів

початковий

рівень

середній

рівень

достатній

рівень

високий

рівень

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

літературне читання

24

5

21

6

25

8

33

5

21

українська мова

24

6

25

14

58

4

17

математика

24

6

25

8

33

6

25

4

17

        Із 24 школярів 4-Б класу з української мови лише 4 учні  мають достатній рівень знань, що становить 17%, початковий рівень знань  показали 6 учня  або 25%, з математики 10 учнів мають високий і достатній рівень знань, що становить 42%, початковий рівень знань показали 6 учнів або 25%. Найкращі результати з літературного читання: достатній і високий рівень виявили 13 учнів (54%), початковий – 5 учнів (21%).               Аналіз типових помилок. крім вищезазначених у 4-А класі проблем. виявив наступні:

 • Несформованість умінь і навичок грамотного списування.
 • Недостатня сформованість граматичних умінь.
 • Неуважність під час ознайомлення із змістом тексту, не розуміння прочитаного.
 • Відсутність сформованої навички визначення жанру тексту.
 • Недостатня сформованість правильного способу читання.
 • Низький темп роботи, не сформованість потрібних навичок.                                         Підсумки державної підсумкової атестації за курс основної школи наступні:

Предмет

Учнів

початковий

середній

достатній

високий

Різниця з річною

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

Укр. мова

14

4

29

7

50

1

7

2

14

краще-36%, гірше -36%

Математика

14

6

43

6

43

2

14

0

0

краще-7%, гірше 57%

Біологія

14

1

7

6

43

7

50

0

0

краще 43%, гірше – 1%

     Як видно з чисельних даних таблиці, з української мови достатній і високий рівень навчальних досягнень показали 21% дев’ятикласників, з математики – 14%, з біології -50%.. Початковий рівень знань показали з української мови 29% учнів, з математики – 43%, з біології – 7%.                                                                                                                                        Результати державної підсумкової атестації в 11 класі, яка цього року з усіх предметів проходила у формі ЗНО, такі:

Предмет

Учнів

початковий

середній

достатній

високий

Різниця

з річною

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

Укр. мова

21

1

5

14

66

5

24

1

5

краще-43%, гірше -24%

Історія України

17

0

0

13

76

3

18

1

6

краще 24%, гірше -47%

Математика

6

0

0

4

66

2

34

0

 

гірше -17%

Англ. мова

9

2

22

4

44

3

34

0

0

краще 11%, гірше -78%

Географія

8

1

12

7

88

0

0

0

0

 

Біологія

1

0

0

1

100

0

0

0

0

гірше -100%

Фізика

1

0

0

1

100

0

0

0

0

гірше -100%

       Отримані узагальнені дані дають можливість охарактеризувати особливості досягнень випускників 11 класу, як переважно середній і. достатній  рівень навчальних досягнень за державними критеріями оцінювання.

1.2.Річний звіт про діяльність закладу освіти

         Галузь освіти міста – один із пріоритетів в діяльності виконавчих органів міської влади, яка забезпечує інноваційний та є інвестицією  в соціально-економічний, національно-культурний, сталий розвиток м. Запоріжжя.                                                                      У проектуванні освітньої реформи в нашій державі-розбудові нової української школи, як простору освітніх можливостей, звичайно, базисом є належне матеріальне-технічне забезпечення для збереження життя та здоров`я учнів. За системної, активної та дієвої підтримки Запорізької міської ради, міського голови Буряка В.В. розпочато у 2016 році суттєву, послідовну роботу, направлену на докорінні якісні зміни матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, нормативної відповідності умов їх утримання. Значних змін зазнала структура видатків галузі, направлених, насамперед, на вирішення актуальних проблем, фінансування потреб закладів, яке тривалий час взагалі не здійснювалося чи не в достатніх обсягах.                                                                                               Департаментом освіти і науки  міської ради вперше для обґрунтованого і прозорого, послідовного прийняття управлінських рішень щодо створення безпечних та нормативних умов перебування дітей у школах, дошкільних і позашкільних  закладах підготовлено зведену карту  потреб закладів,  як дорожню карту для оновленого їх розвитку.                                                                                                                                                                       Насамперед, в 2016 році було проведено капітальні ремонти на загальну суму 43323,598 тис.грн. в 61 ДНЗ (21399,404 тис.грн) та 93 ЗНЗ (21197,252 тис.грн.). Для капітального ремонту покрівель 29 закладів витрачено 7436,592 тис.грн. Для виконання будівельних та проектних робіт з реконструкції будівель освітніх закладів використано 35475,636 тис.грн. З метою підготовки освітніх закладів міста до нового навчального року здійснено поточні ремонти на загальну суму 14899,125 тис.грн. Вперше проведено 187 лабораторних випробувань продуктів харчування та продовольчої сировини для шкіл та дошкільних закладів щодо їх якості та безпечності на суму 149,659 тис.грн. З метою унеможливлення небезпечних ситуацій на прилеглих територіях навчальних закладів міста кроновано, видалено аварійні та сухостійні дерева в 54 ДНЗ, 55 ЗНЗ, 1 ПНЗ на загальну суму 831,835 тис.грн. В 2016 році вперше виділено 350 тис.грн для проведення дератизації і дезинсекції приміщень всіх освітніх закладів до нового навчального року та  650 тис.грн для придбання хлоровмісних дезинфікуючих засобів.          Для безперебійної роботи технологічного обладнання пралень та харчоблоків ДНЗ міста передбачено 3млн.100тис.грн. Вперше за декілька років було заплановано 3млн.990тис.грн для закупівлі 140 комплектів подушок, рушників, 140 м’яких іграшкових модулів, 140 наборів іграшок для дошкільнят. Встановлено 56 вузлів обліку тепла в будівлях, що дозволило суттєво економити бюджетні кошти на енергоносії. Вперше за останні 20 років виділено 1млн.020тис.грн з метою придбання сучасного музичного обладнання позашкільним навчальним закладам міста. Для оновлення спортивного обладнання виділено 3млн.160тис.грн  всім школам міста.                                                               У 2016 році було виділено кошти для придбання 111 сучасних навчальних комп’ютерних класів у сумі 17млн.700тис.грн. та спліт-систем для кожного з них (2млн.200 тис.грн). Для переходу до нового рівня освіти на основі інформаційно-комунікаційних технологій вперше виділено 1млн.330 тис.грн для придбання 140 ноутбуків для всіх дошкільних закладів. Для розвитку STEM-освіти в м.Запоріжжя було виділено 1млн.грн. та відкрито STEM-центр  на базі Комунарського районного центру молоді та школярів.                                         За рахунок коштів місцевого бюджету (9млн.803тис.грн.) послугами оздоровлення і відпочинку на Азовському узбережжі у 2016 році було охоплено 2241 дитину за рахунок прозорого проведення тендерної закупівлі проти запланованого оздоровлення 1755 дітей (у 2015році було заплановано і фактично оздоровлено 1755 дітей).                                                       З метою демократизації та впровадження інноваційних методів управління, оновлення освітнього менеджменту, залучення педагогічної громадськості м. Запоріжжя до вирішення актуальних проблем освітньої галузі, розробки засад регіональної освітньої політики вперше за ініціативою міського голови Буряка В. В. у лютому 2016 року створено міську раду директорів загальноосвітніх навчальних закладів, як консультативно-дорадчий орган. Підготовлено членами міської ради 3 проекти цільових програм з питань національно-патріотичного виховання, кадрових проблем, створення умов для занять фізичною культурою та спортом в школах міста, які стали невід’ємною частиною проекту Програми розвитку освіти Запоріжжя на 2017-2022 роки.                                     У місті набуває розвитку інклюзивна освіта. Міністерством освіти і науки України в рамках пілотного проекту Благодійного фонду Порошенка започатковано проведення науково-педагогічного експерименту «Розвиток інклюзивного освітнього середовища у Запорізькій області». Запорізькі загальноосвітні школи №№3,66, «Основа», 83 визначено базовими навчальними закладами з наданням їм статусу експериментальних закладів Всеукраїнського рівня. Це дозволить розробити й апробувати структурно-організаційну модель інклюзивного освітнього середовища та поширення її у всіх регіонах України. Кількість інклюзивних класів збільшилась на 82,4 % (з 3-х до 18 класів). У 2017 році виділено кошти з місцевого бюджету: 605тис.грн. для проведення капітальних ремонтів в ЗНЗ з інклюзивною освітою 447,395 тис.грн. для придбання обладнання медіатек в ЗНЗ №3, 73.                                                                                                                                                                      Вперше відповідно до запитів батьків та фактичної потреби (суттєве зростання контингенту початкової та середніх ланок шкіл) збільшено кількість груп продовженого дня на 39 (всього 339). За рахунок цього додатково 1145 дітей охоплено корисною зайнятістю у другій половині дня.                                                                                                           Вжито дієвих заходів щодо розвитку мережі, активізації процесу відновлення дошкільних навчальних закладів з метою забезпечення дітей дошкільною освітою. Відкрито 27 додаткових груп (405 місць) в ДНЗ міста.                                                                           До якісних показників ефективної роботи навчальних закладів міста у 2017 році належить:                                                                                                                                                            – За результатами участі у VIII Міжнародній виставці  «Сучасні заклади освіти -2017» освітяни міста здобули 10 золотих медалей, 63 дипломи МОН України, 5 сертифікатів про представлення досвіду на Міжнародному рівні;                                                                                    – Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №270 «Іскринка» Запорізької міської ради Запорізької області став переможцем VII Всеукраїнського конкурсу на кращий веб-сайт навчального закладу.                                                                                                                          – Переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» стали вчитель біології ЗНВК №63, вчителі початкової школи ліцею №99, гімназії №6, вчитель музичного мистецтва гімназії №2.                                                                                                                У 2016-2017 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, «про дошкільну освіту», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.                                            Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту. Навчально-виховний процес в школі відбувався в одну зміну.

1.Персональний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

            На початок 2016-2017 навчального року було відкрито 15 класів, із них 1-4 –х – 9 класів, 5-9 – х  – 5 класів, 10-11 – х 1  клас. Мова навчання – українська. Класи, що навчаються за вальдорфською системою – російськомовні.                                                                  Станом на 01.09.2016 року кількість учнів становила  311 учні. Збереглась позитивна тенденція по збільшенню кількості учнів (2011 – 2012 н.р. – 233 учнів, 2012-2013 н.р. – 229 учнів, 2013-2014 н.р. – 232 учнів, 2014-2015 н.р. – 237 учнів, 2015-2016 н.р. – 232 учні.)

2.Заходи щодо зміцнення та модернізації  матеріально-технічної бази закладу.

            У 2016-2017 навчальному році були виділені та освоєні бюджетні кошти:

 • придбання матеріалів, обладнання та інвентарю (LED ламки, спортінвентар, буд.матеріл, комп`ютер) – 46899 грн.17 коп.
 • придбання основних засобів (комп`ютери, холодильник) – 18799 грн. 70 коп.
 • поточний ремонт, заміна труб холодного водопостачання – 19758 грн.
 • поточний ремонт огорожі – 105150 грн.
 • поточний ремонт фасаду, цоколю та пандусу – 179909 грн. 40 коп.
 • послуги (обрізка дерев, заземлення, промивка системи опалення, послуги сан.епід.станція, держповірка лічильника, вивезення листя) – 13521 грн.12 грн.

            З метою покращення умов функціонування ЗНВК протягом навчального року проводилась цілеспрямована робота щодо залучення позабюджетних коштів.                                      Навчальний заклад приймав благодійну допомогу батьків учнів школи у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, виконання батьками ремонтних робіт.

            За рахунок цього:

 • забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення НВП школи;
 • відремонтовано 5 кабінетів, спортзал в школі;
 • проведено поточний ремонт 10 каб.;
 • регулярно проводилось придбання миючих засобів для школи на суму 4000 грн.;
 • обладнаний кабінет для індивідуальної роботи з учнями, що мають фізичні вади;
 • обладнані кабінети реабілітолога, логопеда, психолога;
 • обладнаний комп`ютерний клас для початкової ланки.

3.Залучення додаткових джерел фінансування закладу та їх раціональне використання.

            За 2016-2017 н.р. були залучені позабюджетні кошти:

 • депутатський фонд – 100 000 грн. придбання меблів;
 • обладнання 2-х кабінетів на ІV поверсі – 70 000 грн.;
 • капітальний ремонт кабінету обслуговуючої праці ;
 • благодійний фонд)Естонія) – 83000 грн. на оремонт 2-х кабінетів ІV поверсі;
 • благодійний фонд – 7800 – проектні роботи;
 • благодійний фонд Порошенко – 17 ноутбуків , телевізор,, принтер по програмі інклюзивної освіти;
 • бюджет міста – 15 комп`ютерів, принтер;
 • програма інклюзивної освіти – 12 моноблоків;
 • бюджет міста – проектор;
 • проект комбінату «Запоріжсталь» – «Ми-це місто» – 45000 грн., побудований спортивний майданчик за вальдорфською педагогікою;
 • залучені благодійні внески батьків в сумі – 20035 грн.

            Для учнів школи були створені відповідні умови для варіативного навчання згідно запитів батьків та відповідності кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Школа плідно співпрацює з ЗНВК №82 щодо впровадження професійного навчання учнів ІІІ ступені.                                                                                                                                                           В 2017 –  2018 навчальному  році школа продовжила роботу, як експериментальна школа всеукраїнського рівня з вальдорфської педагогіки. З 2016-2017 н.р. школа працює в пілотному проекті з інклюзивної освіти (відкрито 3 інклюзивні класи).

4.Забезпеченість навчального закладу кваліфікованими  педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

              Згідно штатного розпису в 2016-2017 н.р. було 46 педагогів  та  технічного персоналу – 18 осіб. Школа  повністю забезпечені кваліфікованими кадрами (9 – вища категорія, 7 –  І категорія, 3 – ІІ категорія, 27 – спеціаліст). Всі години педагогічного навантаження раціонально розподілено між фахівцями.

5.Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров`я учнів  та працівників закладу.

5.1.Організація харчування та медичного обслуговування учнів і працівників.

          Харчування учнів в школі забезпечувало ТОВ «Школярик». Безкоштовні сніданки отримували учні І ступені. Безкоштовне харчування отримувало 24 учні. За кошти батьків  було організоване харчування учнів ГПД.                                                                                                  Медичне обслуговування учнів  проводились  медичною сестрою в школі. Медичний кабінет обладнаний необхідним медичним обладнанням та медикаментами за рахунок позабюджетних коштів.

5.2.Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм.

           Школа забезпечує соціальну підтримку дітей пільгових категорій. Надається психологічна підтримка дітям-сиротам, дітям, що потребують підсиленої уваги, корекції поведінки та допомоги щодо адаптації у класному колективі. Здійснюється обстеження житлово-побутових умов, надається безкоштовне харчування дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування.                                                                                                         Розроблено комплекс вправ для зняття втоми на уроках, фізкульхвилинки. Вправи корекції осанки, зору.                                                                                                                                     Педколектив школи постійно працює над моніторингом стану здоров`я кожного школяра. В кожному класному колективі заведено Лист здоров`я. Постійно проводиться моніторинг здоров`я шляхом опитування, анкетування. Позакласна робота з питань пропаганди здорового способу життя проводиться згідно плану роботи школи, зокрема таких розділів: «Заходи щодо дотримання техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм», «Організація правового виховання, профілактика правопорушень, сімейне виховання», спортивно-масова робота, «Екологічне виховання». В практику роботи педколективу школи ввійшло написання профілактичних диктантів. Заходи з оздоровлення учнів реалізується завдяки диспансеризації учнів, проведенню Тижнів фізкультури та спорту, Місячників здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров`я учнів, шкільних спортивних свят, профілактичних бесід про здоров`я з учнями, просвітницьких бесід з батьками, проведенню гурткової роботи, конкурсів стіннівок на оздоровчу тематику.

5.3.Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.

            У 2016- 2017 н.р. громадський інспектор з охорони прав дитини Мар’янова І.І. в своїй роботі опиралась на наступні Закони та положення: Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України, Житловий кодекс України; Закон України «Про охорону дитинства» від 24.04.2001 р., Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 р., Закон України «Про загальну освіту» від 23.05.1991 р., Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлений батьківського піклування» від 13.01.2005 р., Закон України «Про внесення змін деяких законів України щодо соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлений батьківського піклування» від 05.10.2006 р., Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 р., Закон України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 р. та ін.         Згідно з планом щодо громадського огляду в 2016-2017 навчальному році поновлені списки сімей, в яких виховуються:                                                                                                      – діти-сироти – 0;                                                                                                                                  – діти,  позбавлені батьківського піклування – 3;                                                                              – діти-інваліди – 7;                                                                                                                                – діти з багатодітних сімей – 14;                                                                                                          – діти з неспроможних та неблагополучних сімей – 4;                                                                    – діти СЖО категорій – 18;                                                                                                            – діти з неповних сімей – 61;                                                                                                          – діти, батьки яких загинули під час АТО – 1.

      Класні керівники  постійно підтримують зв`язок з  сім’ями опікунів, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, і сім’zvb, в яких склалися несприятливі умови для виховання, навчання та перебування у сім’ї.                                    Проведено аналіз позакласної та позашкільної зайнятості дітей різних категорій: всі діти, позбавлені батьківського піклування, відвідують гуртки або спортивні секції.               Дітей, які потребують влаштування до навчальних закладів на повне державне утримання, не виявлено. Безпритульності, бездоглядності, жебрацтва серед дітей школи не виявлено. Правопорушень діти пільгових категорій не скоїли.                                                    Організовано заохочення переможців конкурсів різного рівня, шкільних заходів: вручення під час підсумкових лінійок, під час заходів грамот, солодких призів, подарунків за рахунок БФ «Промінь».                                                                                                           Для стимулювання вчителів застосовується надання надбавок за високі досягнення (накази), вручаються грамоти за підсумками року на святі «Останнього дзвоника», надаються вільні дні під час канікул. Про певні досягнення інформується колектив під час педрад, нарад при директорі.

5.4.Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку.

    Виховну роботу в школі спрямовано на забезпечення належного виховання підростаючого покоління та дотримання нормативно-правової основи. Питання стану злочинності та правовиховної роботи періодично слухається на нарадах при директорі.           Всі діти охоплені різними формами навчання. У школі налагоджено внутрішкільний облік дітей «групи ризику». Важливу роль у роботі із дітьми, які перебувають на внутрішкільному  обліку, відіграє Рада профілактики правопорушень.                                            Систематично проводиться профілактичний рейд «Урок», мета якого виявлення дітей, які не навчаються в навчальних закладах, залучення їх до навчання, а також попередження негативних проявів серед учнівської  молоді.                                                            Протягом вересня 2015 року у школі поновлено банк даних про дітей різних соціальних категорій та сформовано соціальний паспорт школи.                                                  Класними керівниками, педагогом-організатором, психологом та соціальним педагогом ведеться облік та аналіз стану профілактичної роботи з дітьми “групи ризику”.             В школі створено сприятливі умови для розвитку і реалізації творчих можливостей учнів, забезпечується організація змістовного дозвілля та зайнятості учнівської молоді в позаурочний час сприяють шкільні гуртки. Проведено відповідну роботу по залученню до участі у гуртках дітей з девіантною поведінкою, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей. В школі постійно проводяться змістовні, цікаві, позакласні заходи, спрямовані на розвиток особистості учня. Учні, які стоять на обліку, з задоволенням приймають участь у організації та проведенні виховних заходів. Однак не завжди дітей саме цієї категорії можна залучити до гурткової роботи.                                                                             Незважаючи на велику проведену роботу, наявний стан правопорушень серед учнів школи вимагає продовження цілеспрямованої системної роботи щодо профілактики злочинності та правопорушень.

5.5.Стан дитячого травматизму.

І півріччя 2016/2017 н.р.

Тип закладу

Під час навчально-виховного процесу

В позаурочний час

Разом:

 

7

10

17

Разом:

7

10

17

ІІ півріччя 2016/2017 н.р.

Тип закладу

Під час навчально-виховного процесу

В позаурочний час

Разом:

 

1

12

13

Разом:

1

12

13

Аналіз свідчить, що у 2016/ 2017 навчальному році зареєстровано  зменшилась  ніж  в 2 рази  випадків травмування дітей під час навчально – виховного процесу (8 всього з них 5 – оформлені актом Н-Н).

6.Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

            В школі працює Рада , яка бере участь у плануванні, здійснює діяльність згідно положення. Протоколи Ради свідчать про виконання своїх функцій у повному обсязі. 

7.Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладання батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

            Аналіз письмових звернень громадян, журналу особистого прийому директора  засвідчує, що порушень законодавства з цього питання не виявлено. Реагування на запити громадськості відбулось адекватне, згідно чинного законодавства.