НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТИ ЗАКЛАДУ

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

***

1.1.Статут ЗОШ №66

Титульный статуту

2 сторинка

3 сторинка

4 сторинка

5 сторинка

6 сторинка

7 сторинка

8 сторинка

9 сторинка

10 сторинка

11 сторинка

12 сторинка

13 сторинка

14 сторинка

15 сторинка

16 сторинка

17 сторинка

18 сторинка

19 сторинка

20 сторинка

21 сторинка

22 сторинка

23 сторинка

24 сторинка

последняя страница

1.2.Структура та органи  управління  закладу освіти                                            1.Управління навчальним закладом здійснюється його засновником, органом управління  навчальним закладом.                                                                                           Органом управління навчального закладу  є Департамент освіти і науки Запорізької міської ради та його відокремлений структурний підрозділ –    Територіальний відділ освіти Дніпровського  району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про ТВО.                                                                                          2.Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.        3.Керівник навчального закладу є головою педагогічної ради –  постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.                4.Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.                  5.У навчальному закладі  за рішенням загальних зборів колективу закладу створена і діє рада школи,  діяльність якої регулюється цим статутом та положенням про раду навчального закладу, а також  учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

1.3. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

вул. Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)224-88-60, E-mail: lenroo@ukr.net. Код ЄДРПОУ 37611401

Н А К А З

13.05.2017      №333

Про організацію обліку дітей

і підлітків шкільного віку  у 2017 році

              На виконання  Постанови  Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження  Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»,  рішення Запорізької міської ради від 28.04.2017 № 240 «Про організацію обліку дітей і підлітків шкільного віку в м. Запоріжжя у 2017 році», відповідно до наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 10.05.2017 №271р «Про організацію обліку дітей і підлітків шкільного віку в м. Запоріжжя  у 2017 році» та з метою  забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти

 НАКАЗУЮ:

  1. Закріпити території обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами району для здійснення обліку дітей і підлітків шкільного віку та відповідальних осіб з числа працівників навчальних закладів (додаток 1).
  2. Керівникам навчальних закладів:                                                                                2.1. До 15.05.2017 організувати проведення інструктажів для відповідальних осіб, залучених до проведення обліку дітей та підлітків шкільного віку.    2.2. Забезпечити з 15.05.2017 по 15.08.2017 року проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку на закріплених за загальноосвітніми навчальними закладами територіях обслуговування та складання (уточнення) списків за формами, встановленими постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей   і підлітків шкільного віку», передбачивши облік дітей дошкільного віку (від 0-6 (7) років, які проживають на територіях обслуговування.                                          2.3. Надати у термін до 21.08.2017 року до відділу освіти на затвердження оновлені та уточнені списки дітей шкільного віку.                                              2.4. Забезпечити, на підставі складених списків, перевірку явки дітей до загальноосвітніх навчальних закладів з 01 вересня 2017 року (до 05.09.2017) та контроль за здобуттям неповнолітніми обов’язкової повної загальної середньої освіти.                                                                                                          2.5. Забезпечити належний захист відомостей, що містять персональні дані про дітей, у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних».                                                                                            2.6.   До 08 вересня надати у ТВО :                                                                                 – списки дітей і підлітків за місцем проживання;                                                   – списки дітей і підлітків за роками народження;                                                   – статтаблицю за роками народження;                                                                     – статзвіт, форма 77-РВК (за графіком);                                                                   – списки дітей і підлітків, які не підлягають навчанню (за даними медичних установ);                                                                                                         – списки дітей і підлітків з вадами розумового, або фізичного розвитку (вказати діагноз), які навчаються в закладах освіти;                                                – списки дітей 2008, 2009, 2010, 2011 р.н., які не приступили до навчання;     – списки дітей, яким до 1 вересня  поточного року виповнюється 5 років (майбутні першокласники 2018-2019 н.р.);                                                                 – інформацію про дітей старшого дошкільного віку, що мешкають в мікрорайоні школи;                                                                                                          – списки дітей і підлітків, відомості про яких невідомі (вказати причини).           2.7. За наявності в школі учнів, які проживають на закріпленій території обслуговування і яких не було включено до списку, подати додатковий список таких учнів до відділу освіти.                                                                           2.8. Організувати постійний контроль за здобуттям повної загальної середньої освіти та вести роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками повної загальної середньої освіти.
  3. Головному спеціалісту відділу освіти Почепцовій О.М.:                                      3.1. Забезпечити  зберігання у контрольному стані затверджені наказом по ТВО оновлені та уточнені списки дітей шкільного віку.                                        3.2. Скласти узагальнений статистичний звіт «Про кількість дітей і підлітків шкільного віку в Дніпровському районі» за формою №77-РВК та надати його до 20.09.2017 до управління з питань розвитку освіти департаменту освіти і науки міської ради.
  4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник                                                                                      Я.Ю.Литовченко

З наказом ознайомлено керівників навчальних закладів

електронною поштою 15.05.2017

Почепцова О.М

д

Додаток до наказу ТВО 

від 13.05.2017 №333

Закріплення переліку територій за загальноосвітніми навчальними закладами району  для обслуговування

ЗНЗ

Назва вулиць та номери будинків

ПІБ та посада уповноваженої особи з числа працівників ЗНЗ

66

пр. Металургів 1, 2б, 2в, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20,  21/24, 22,  24, 25, 26

вул. Сержанта Медведєва 5, 6, 7, 8, 10, 12

вул. Рекордна  9,11,14

вул. Незалежної  України  25, 27, 29, 29а, 31, 36, 38

вул. Південне шосе 2, 2а, 2б,

вул. Єнісейська 1 – 14

вул. Виборзька 33, 56, 60

вул. Гостинна 6, 8, 10

Проїзд Піонерський 2, 3, 4

Пров. Дружний 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 12

Штанько  І.М., заступник директора

1.4.Мови освітнього процесу                                                                                              1.У навчальному закладі навчання відбувається українською мовою.                        2.З метою реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи, визначеної наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2014р. № 1509 “Про проведення дослідницько-експериментальної роботи на базі Запорізького навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів №66 Запорізької міської ради Запорізької області”, у навчально-виховному процесі нарівні із загальною системою викладання, запроваджується (функціонує) педагогічна система “Вальдорфська школа”, визначена Концентуальними засадами вальдорфської педагогіки, затвердженими Інтернаціональною конференцією Вальдорфських/Штайнерівських шкіл (Гаазьким колом) та Критеріями Вальдорфських шкіл, затверджених Європейською Радою Штайнер-Вальдофської освіти (ЕСSWE). За запитом батьків в класах, що навчаються за вальдорфською системою, навчання відбувається російською мовою.                                                      1.5.Правила прийому до закладу освіти                                                                      1.За навчальним закладом закріплена відповідна територія обслуговування і до початку навчального  року  заклад бере  на  облік учнів, які мають його відвідувати.                                                                                                                2.Зарахування учнів до навчального закладу  здійснюється  без  проведення  конкурсу  і,  як правило, відповідно до території обслуговування.            3.Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.                                                           Для зарахування учня до  навчального закладу батьки  або  особи,  які  їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка,  особову справу (крім дітей, які  вступають  до  першого  класу), до навчального закладу III ступеня – документ про відповідний рівень освіти.                                                                                                              До першого класу зараховуються,  як правило,  діти  з  шести років.              4.Іноземні  громадяни   та  особи  без  громадянства зараховуються  до   закладу відповідно  до законодавства  та міжнародних договорів.                                          5.Переведення учнів навчального закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної політики  у  сфері  освіти.                                          У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу  заяву  із  зазначенням  причини вибуття.               У разі  переходу  учня  до іншого  навчального  закладу  для здобуття загальної середньої  освіти  у  межах  населеного  пункту батьки  або особи,  які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.