Виховна робота

                                                                                     

  

Керуючись Законом України «Про загальну середню освіту», Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України » та Програмами в галузі освіти, де визначені завдання загальної середньої освіти, школа головну увагу у виховній роботі акцентує на виховання громадянина – патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності;  формуванні творчої особистості учня; вихованні поваги до національних цінностей нашого народу; вироблення навичок здорового способу життя.

У новому 2017-2018 навчальному році педагогічні працівники будуть працювати над проблемною темою:

«Виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально-активної і національно свідомої людини»

ГОЛОВНА МЕТА: Формування морально-духовної, життєве компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.

Основні завдання

на 2017-2018 навчальний рік:

  • Формування особистості-патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної цивілізації, який підготовлений до життя, і чітко орієнтується в сучасних реаліях.
  • Виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу.
  • Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.
  • Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої цінності, формування навичок здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я.
  • Розвиток творчого потенціалу учнів, підтримка обдарованих учнів, підтримка обдарованих дітей.

 Нормативна база

Закон України “Про освіту”

Основні орієнтири виховання учнів

Конвенція про права дитини

КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах