Виховна робота

 

 
Основною метою виховання учнів у 2020-2021 навчальному році – формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, профілактики булінгу (цькування), кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин, запобігання торгівлі людьми та збереження здоров`я здобувачів освіти. Педагогічні працівники школи повинні робити все, аби сучасні діти  могли навчатися  без страху і насилля, отримувати ціннісні життєві навички, які відповідають світу що змінюється (відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від  20.07.2020 № 1/9-385). У роботі з учнями педагогічні працівники школи спираються на Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національну стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2015 року №344/2019), та здійснювати виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:
 • виховання патріотизму;
 • громадянське виховання;
 • превентивне виховання;
 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва.
Головною метою освітнього процесу у закладі освіти є навчання дітей та дорослих безпечній взаємодії у освітньому процесі, а також захист дітей від насильства та зловживань з боку однолітків та дорослих (батьків, опікунів або працівників закладів освіти).
Насильство над дітьми – це глобальне проблема, яке стала очевидною лише протягом останніх двадцяти років. Насильство над дітьми ставить під загрозу глобальний розвиток людства. Коли діти стають свідками або жертвами емоційного, сексуального чи фізичного насилля, це завдає шкоди їх здоров’ю, добробуту та майбутньому. Проблема насильства стосується не лише для окремих дітей або сімей, а є загрозою сталому розвитку суспільства в цілому.
Принцип запобігання та реагування на насилля, жорстоке поводження та експлуатацію дітей має бути ключовим у організації освітнього процесу закладів освіти.
      Серед інших основних завдань — національно-патріотичне виховання на засадах загальнолюдських, національних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім’ї за освіту і виховання дітей.
Основні завдання на 2020/2021 навчальний рік:
 1. Сприяння набуттю дітьми патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів.
 2. Формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій.
 3. Утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства.
 4. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.
 5. Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.
 6. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом.
 7. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.
 8. Оптимізація змісту і форм виховного процесу.
 9. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.
 10. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість
 11. Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.
 12. Психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні
 13. Залучення дітей до розв’язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки
 14. Розвиток творчого потенціалу всіх суб’єктів навчально-виховного процесу
 15. Життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини
 16. Педагогічна культура вчителів і вихователів, невід’ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.
 17. Педагогічний захист й підтримка дітей у розв’язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки
 18. Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності
Мета освітнього процесу
«Створення оптимальних передумов розвитку всебічно освіченої особистості, виховання громадянина-патріота України».
Виховна проблема
«Виховання учня як громадянина України, національно свідомої, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальне рішення у різноманітних життєвих ситуаціях».
 «Чорнобильські дзвони»

                                                                                   

26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталось два вибухи, у результаті яких було зруйновано четвертий енергоблок. Тоді в атмосферу вивільнилась велика кількість радіоактивних часток.
Досі, на думку багатьох дослідників, ця катастрофа є найбільшою за всю історію ядерної енергетики. У першу чергу, катастрофа більша за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей. Внаслідок аварії постраждали близько п’яти мільйонів громадян, радіоактивно забрудненими стали майже п’ять тисяч населених пунктів, у тому числі 2,2 мільйона осіб та понад дві тисяч населених пунктів в Україні.
На честь пам’яті про чорнобильську трагедію у Запоріжжі у 2018 році відкрито пам’ятник Героям Чорнобиля, що став символічним місцем зустрічі для тих людей, кого не оминула ця трагедія.
Напередодні 34-ї річниці з дня трагедії голова Запорізької облдержадміністрації Віталій Туринок поклав квіти до пам’ятника Героям Чорнобиля та вшанував пам’ять усіх ліквідаторів хвилиною мовчання.
– Я впевнений, що в історії кожної країни є такі дати, які кожна дитина з малечку повинна знати. Одна з таких важливих дат – 26 квітня 1986 року. Вже минуло 34 роки з дня трагедії, а наслідки ми відчуваємо і зараз. Я думаю, ні для кого не секрет, наскільки небезпечними та масштабними могли бути наслідки пожеж у Чорнобильській зоні. А загалом по країні скільки людей, які пов’язані з тими подіями. Тільки на території Запорізької області проживають понад сім тисяч осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тож, запоріжці, перебуваючи на карантині, вдома, у неділю 26 квітня, згадайте про тих, кому ми завдячуємо – нашим ліквідаторам, – прокоментував Віталій Туринок.
Тож, мешканці Запорізької області, ми можемо, попри карантинні обмеження, вшанувати пам’ять ліквідаторів Чорнобильської катастрофи у 34-у річницю з дня трагедії, вдома.

 

* * *

ПОРАДИ БАТЬКАМ             

Зміст:

1. Золоті правила виховання щасливих дітей
2. Рекомендації батькам щодо виховання дітей
3. Десять кроків, щоб стати кращими батьками
4. Рекомендуємо батькам
5. Не рекомендуємо батькам
6. Вислови, яких ніколи не повинна чути ваша дитина 
7. Вислови, які хотіла б почути ваша дитина 
8. Пам’ятка батькам «Діти, Інтернет, Мобільний зв’язок»

 

  

Керуючись Законом України «Про загальну середню освіту», Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України » та Програмами в галузі освіти, де визначені завдання загальної середньої освіти, школа головну увагу у виховній роботі акцентує на виховання громадянина – патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності;  формуванні творчої особистості учня; вихованні поваги до національних цінностей нашого народу; вироблення навичок здорового способу життя.

У новому 2017-2018 навчальному році педагогічні працівники будуть працювати над проблемною темою:

«Виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально-активної і національно свідомої людини»

ГОЛОВНА МЕТА: Формування морально-духовної, життєве компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.

Основні завдання

на 2017-2018 навчальний рік:

 • Формування особистості-патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної цивілізації, який підготовлений до життя, і чітко орієнтується в сучасних реаліях.
 • Виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу.
 • Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.
 • Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої цінності, формування навичок здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я.
 • Розвиток творчого потенціалу учнів, підтримка обдарованих учнів, підтримка обдарованих дітей.

***

Правила поведінки здобувача освіти в Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 66

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
1. Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України , органів місцевого самоврядування, Статуті школи.
2. Учень приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.
3. Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.
4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
5. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти зі школи та її території в урочний час.
6. У разі пропуску занять учень зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов’язаний представити довідку з медичної установи.
7. Учень школи повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам.
8. Поза школою учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я школи.
9. Учні бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.
10. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.
11. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому, який знаходиться на першому поверсі школи, черговому вчителю, класному керівнику або шкільній адміністрації.
12. Булінг є неприпустимою формою поведінки учнів у школі та за її межами.
13. Не дозволяється жувати гумку, учні можуть користуватися на урокахгаджетами лише для навчання.
14. Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.
15. На першу вимогу вчителя учень зобов’язаний давати щоденник.
16. Учень повинен щодня вести записи домашніх завдань у щоденнику.
17. Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.
  
ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ
1. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.
2. Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять.
3. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку.
4. Заняття у школі проводяться за кабінетною системою. За кожним учнем у кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.
5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.
6. Учень на уроці зобов’язаний виконувати всі вимоги вчителя.
7. Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.
8. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.
9. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.
10. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково присутні в залі.
11. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення занять, учні мають право покинути клас. При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають.
12. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.
13. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.
 
ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ
1. Під час перерви учень зобов’язаний:
– підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;
– вийти з класу, якщо попросить вчитель;
– учні на перервах знаходяться на своєму поверсі;
– підкорятися вимогам чергового вчителя по поверху;
– при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами школи учні вітаються і звільняють дорогу;
– учням забороняється входити до вчительської без дозволу;
– забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.
2. Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, але не повинен заважати іншим.
3. Під час перерви учні можуть вільно пересуватися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня).
4. Під час перерв учням категорично забороняється залишати шкільну будівлю задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів.
5. Під час перерв забороняється бігати по школі, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.
6. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами, застосовувати фізичну силу.
7. У школі та на її території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.
8. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.
9. На перервах школярі можуть звернутися до свого классного керівника, чергового вчителя за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.
ІV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ
1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.
2. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.
3. Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.
4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.
5. Слід вживати їжу і напої, придбані тільки в їдальні.
6. Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.
7. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.
8. Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.
 
V. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ
1. У школу учні повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях. Стиль одягу – діловий, класичний.Для уроків фізичної культури, трудового навчання, хімії обов’язкова спеціальна форма.
2. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.
3. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого собе і суспільства.
4. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.
5. Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.
6. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.
7. На вечори, концерти учні вибирають одяг по рекомендації батьків та на свій розсуд.
 
VІ. ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ І ШКОЛІ
1. Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.
2. Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.
3. Черговий клас по школі має приступити до чергування за 30 хв. до початку занять. Чергування по школі триває один навчальний тиждень протягом робочого дня.
4. Чергові учні допомагають черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком по школі, за виконанням всіма учнями цих правил.
 
VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Учні не мають права під час знаходження на території школи і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих.
2. За порушення цих Правил та Статуту школи учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:
– усне зауваження;
– запис зауваження в щоденник;
– виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики;
– відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.
3. Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів школи і є обов’язковими для виконання на всій території школи, а також під час усіх заходів, що проводяться школою.

*** 

Нормативна база

Закон України “Про освіту”

Основні орієнтири виховання учнів

Конвенція про права дитини

КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах